TARGET CCTV

[GAL]

Cultura contemporánea arredor da inhabilitación de sistemas de videovixilancia

TARGET CCTV é un repositorio de información sobre grupos, convocatorias e métodos de inhabilitación temporal ou definitiva de sistemas de videovixilancia en espazos urbanos de acceso público.

Aínda que o seu inicio está vinculado ao proxecto ZTC (Zona Temporalmente Controlada), desenvolvido por Ergosfera entre setembro e novembro de 2013 para a Zona “C” de Santiago de Compostela, tanto este blog coma unha síntese circunstancial dos seus contidos publicada en forma de “Guía de métodos de inhabilitación de sistemas de videovixilancia”, son completamente independentes desta institución.

* Os poucos elementos deste blogue producidos por Ergosfera son de Dominio Público, non obstante, os contidos enlazados teñen as súas propias licenzas que deberán ser consultadas antes de facer uso deles.

** Este blog foi creado o 28/10/2013 e eliminado da rede o 20/11/2013 por causas aínda non aclaradas. O 22/11/2013 comezamos a subir de novo os seus contidos e o 25/11/2013 completouse o proceso de reconstrución.

[ESP]

Cultura contemporánea alrededor de la inhabilitación de sistemas de videovigilancia

TARGET CCTV es un repositorio de información sobre grupos, convocatorias y métodos de inhabilitación temporal o definitiva de sistemas de videovigilancia en espacios urbanos de acceso público.

Aunque su inicio está vinculado al proyecto ZTC (Zona Temporalmente Controlada), desarrollado por Ergosfera entre septiembre y noviembre de 2013 para la Zona “C” de Santiago de Compostela, tanto este blog como una síntesis circunstancial de sus contenidos publicada en forma de “Guía de métodos de inhabilitación de sistemas de videovigilancia”, son completamente independientes de esta institución.

* Los pocos elementos de este blog producidos por Ergosfera son de Dominio Público, sin embargo, los contenidos enlazados tienen sus propias licencias que deberán ser consultadas antes de hacer uso de los mismos.

** Este blog fue creado el 28/10/2013 y eliminado de la red el 20/11/2013 por causas aún no aclaradas. El 22/11/2013 comenzamos a subir de nuevo sus contenidos y el 25/11/2013 se completó el proceso de reconstrucción.

[ENG]

Contemporary culture around disabling video surveillance systems

TARGET CCTV is a repository of information on groups, meetings and methods of temporary or permanent ban of video surveillance cameras in urban areas with public access.

Although its onset is linked to the project ZTC (Temporarily Controlled Zone), developed by Ergosfera between September and November 2013 for the Zona “C” of Santiago de Compostela, both this blog and a circumstantial synthesis of its contents published in the form of “Guide of methods of disabling video surveillance systems” are completely independent of this institution.

* The few elements of this blog produced by Ergosfera are in Public Domain, however, the linked contents have their own licenses that should be consulted before making use of them.

** This blog was created on 28/10/2013 and removed from the network on 20/11/2013 for reasons still unexplained. The 22/11/2013 we started uploading again its contents and 25/11/2013 reconstruction was completed.